Dysum Czienpa

I Karmapa (1110-1193) urodził się w buddyjskiej rodzinie w wiosce Rataj, we wschodnim Tybecie. Jego imię oznacza „Znający Trzy Czasy” – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wszyscy następni Karmapowie są uznawani za jego reinkarnacje, gdyż postanowił, jako pierwszy lama Tybetu, że będzie odradzał się w ludzkim ciele, aby ludzie mający z nim związki mogli go spotkać i dalej się rozwijać.

Nauki Buddy otrzymał najpierw od ojca, a potem do dwudziestego roku życia kontynuował edukację u innych nauczycieli mieszkających w tym regionie. Już w początkowym okresie swojego życia Dysum Czienpa wykazywał się wielką duchową mocą i dokładną wiedzą na temat przeszłości.

Następnych dwanaście lat Dysum Czienpa spędził w centralnym Tybecie medytując i przyjmując nauki od słynnych nauczycieli, takich jak Kyabpa Czokyi Senge i Patsab Lotsawa Nyima Trag. W wieku trzydziestu lat spotkał Gampopę i otrzymał od niego cały przekaz nauk szkoły Kagyu. Udał się wtedy na odosobnienie do jaskini tak małej, że kiedy siedział, kolana trzymał w śniegu leżącym na zewnątrz. Po ośmiu miesiącach medytacji osiągnął pełne Oświecenie. Związek z tą linią przekazu pogłębił jeszcze dzięki naukom otrzymanym od Reczungpy oraz innych uczniów Milarepy. Jego praktyka była na tyle głęboka, że rozwinął siddhi (nadprzyrodzone moce), dzięki którym był w stanie odwiedzić ważne dla Diamentowej Drogi miejsca w Indiach. W jednym z nich, w Udijanie, Dakinie udzieliły mu nauk dotyczących oświeconej mądrości.

W 1147 r. w południowo wschodnim Tybecie założył klasztor Kampo Kangra. Na północnym wschodzie Tybetu założył klasztor Karma Guen. A centralnym Tybecie, w dolinie Todlun, założył klasztor Tsurphu, położony w odległości siedemdziesięciu kilometrów na zachód od Lhasy. Odtąd Tsurphu stało się głównym miejscem pobytu kolejnych inkarnacji Gyalwa Karmapy. W wieku czterdziestu czterech lat opuścił centralny Tybet i udał się w podróż do swych rodzinnych stron, aby spędzić tam trzydzieści dziewięć lat na udzielaniu nauk i szkoleniu uczniów. Spośród nich na swego następcę, kolejnego dzierżawcę linii przekazu, wybrał Drogona Reczena.

Karmapa Dysum Czienpa opuścił ciało mając osiemdziesiąt cztery lata.W czasie jego śmierci pojawiło się wiele pomyślnych znaków.

Przepowiednie Buddy Siakjamuniego i Guru Rinpocze wspominają o Czarnej Koronie – szczególnym polu mocy nad głową Karmapy. Osoba, która ją ujrzy, w ciągu następnych trzech żywotów wyzwoli się z uwarunkowanej egzystencji i odrodzi na czystym poziomie świadomości, z którego będzie mogła działać dla pożytku istot. Zostało też powiedziane, że każdy kto usłyszy imię Karmapa, oznaczające „Aktywność Wszystkich Buddów”, dzięki związanej z nim energii osiągnie wyzwolenie w czasie od siedmiu do szesnastu żywotów.

„Tym, który ukaże całkowitą pewność Mahamudry (Wielkiej Pieczęci) i aktywność wszystkich Buddów jest Karmapa”
z przepowiedni Guru Rinpocze