Kacio Łangpo

Kiedy II Szamarpa Kacio Łangpo miał siedem miesięcy, ukazał mu się Karmapa Rolpe Dordże mówiąc:
„Kwiat jest gotowy, ale jeszcze nie otwarty. Poczekaj na stosowny czas, ponieważ jesteś jeszcze człowiekiem. Wielce Utalentowany, jaki jesteś – poczekaj jeszcze trochę,a będę cię nauczał, abyś stal się w pełni doskonały.”

Wówczas Karmapa pstryknął palcami i od tego momentu dziecko było w stanie przypomnieć sobie wszystkie szczegóły swojego poprzedniego życia opowiadając, że jest inkarnacją Drakpa Senge. Mając 14 miesięcy wykładał nauki Buddy, a w wieku trzech lat przekazywał szczegółowe nauki. Potrafił nauczać poprzez siłę swojej wiedzy z poprzedniej inkarnacji, nie przyswajając sobie niczego nowego.

Jego sława rosła szybko i wieści o nim dotarły uszu służących i uczniów poprzedniego Szamara Rinpocze. Przybyli by go zobaczyć i natychmiast rozpoznali w nim nowa inkarnację swojego guru. Podobnie jak poprzednia, tak i teraz przyjął świecenia klasztorne. W obecności Rolpe Dordże złożył ślubowanie pratimokszy (indywidualnego wyzwolenia) i ślubowanie Bodhisattwy. Karmapa przekazał mu ponadto nauki o Mahamudrze (Wielkiej Pieczęci) oraz „skarb ustnego przekazy nauk Kagju” – najgłębsze instrukcje Linii, przekazywane bezpośrednio od nauczyciela do ucznia. Wyjaśnienia na temat tantr i sutr Kacio Łangpo otrzymał również od innych nauczycieli, w szczególności od Gyalły Yungtonpy, Sonam Yzer i Khenpo Dandrup Pal z klasztoru Gendyn Gang. Nauki te nie tylko pobierał, ale również praktykował, aż do ich urzeczywistnienia.

Dawał w ten sposób inspirujący przykład swoim uczniom i stanowił wielka pomoc w ich własnym duchowym rozwoju., chociaż tak naprawdę Szamarpa nie miał już nic więcej do urzeczywistnienia. Przewidując, iż w przyszłości niektórzy z jego uczniów będą zbyt leniwi, aby podtrzymać ustny przekaz w sposób właściwy uznał za niezmiernie ważne zachowanie kilku słownych, żywych instrukcji w formie pisemnej. Po głębokiej modlitwie i medytacji, w czasie wizji pojawili mu się wielcy Indyjscy i Tybetańscy Mahasiddhowie przeszłości oraz praojcowie linii Kagju: Marpa, Milarepa, Gampopa wraz z Dakiniami- opiekunkami nauk Diamentowej Drogi.

Mahasiddhowie i Dakinie udzielili mu pozwolenia, pod ścisłym warunkiem jednak, że nauki te będą mogły być przekazywane jedynie tym, którzy autentycznie odrzucili sprawy światowego życia i rzeczywiście praktykują nauki i instrukcje Linii, bez najmniejszej intencji użycia ich dla światowych celów. W ten sposób znalazły one swe odbicie na piśmie i stały się jednym z ośmiu tomów pozostawionych przez Szamara Kacio Łangpo. W wieku trzydziestu siedmiu lat założył duże klasztorne centrum medytacji Gaden Mamo, gdzie wkrótce pojawiło się trzystu praktykujących joginów.

Z rąk Karmapy Rolpe Dordże otrzymał Czerwona Koronę należącą do 1 Szamara Rinpocze. Jakiś czas potem Rolpe Dordże przypomniał mu o przepowiedni Karma Paszki, w której wskazał on, że w przyszłości Karmapa pojawi się w dwóch całkowicie identycznych co do realizacji inkarnacjach. Rolpe Dordże powiedział:
„Jedna z tych inkarnacji jesteś ty, a ja jestem drugą. Dlatego musisz również dbać o przekaz nauk Kagju i instrukcji Linii”
Po tych słowach Karmapa uczynił go swoim reprezentantem. Kiedy zmarł, Kacio Łangpo stał się dzierżawcą nauk Kagju.

Następnie rozpoznał kolejna inkarnacje Karmapy i przeprowadził ceremonię intronizacji w klasztorze Tsurpu, gdzie przekazał mu kolejno wszystkie tajemne instrukcje. 2 Szamarpa prócz 5 Karmapy miał wielu innych uczniów, jak np. Kaszipa Rincziena czy Solon Rigpe Raldri (guru 6 Karmapy).