Marpa (1012 – 1097) – Pierwszy główny przekaz nauk Buddy z Indii do Tybetu nastąpił za sprawą mnicha i uczonego Santarakszity, oraz wielkiego jogina Padmasambawy. Wydarzyło się to za czasów panowania tybetańskiego króla Trisong Detsena. Sukces tego pierwszego przekazu był jednak krótkotrwały i został zniszczony przez następnego króla – Langdarmę.

Marpa przeniósł po raz drugi żywy przekaz Buddyzmu Diamentowej Drogi z Indii do Tybetu, trzykrotnie odbywając długą i niebezpieczną drogę przez Himalaje. Został głównym spadkobiercą nauk Mahasiddhy Naropy. Był również uczniem jogina Maitripy, urzeczywistnionego uczonego Dżnianagarbhy i ekscentrycznego jogina Kukkuripy (inaczej Śantibhadry lub Sziwa Zangpo). Marpa był wielkim urzeczywistnionym mistrzem, joginem i uczonym, ale równocześnie osobą świecką – rolnikiem, kupcem i głową rodziny. Nigdy się przed niczym nie ociągał, był niepowstrzymany, bezpośredni i nieustępliwy.

Mieszkał wraz z żoną i synami w południowym Tybecie, tłumaczył nauki przyniesione z Indii i przekazywał je swojej własnej grupie uczniów.

„W przyszłości pojawi się bezgraniczna emanacja wielkiego współczucia. W Peser w Lhotrak pojawi się człowiek o imieniu Marpa Lodro.”
słowa Padmasambawy

„Poprzez słońce samowyzwolonej mądrości w klasztorze Pullahari, rozprzestrzeń światło mądrości na istotę zwaną jako Lodro, która rozproszy mrok niewiedzy w Tybecie.”
słowa Tilopy do Naropy

„Jogin, który ujrzał znaczenie przenikającej wszystko pustości, będzie dzierżył klejnot panującego króla. Zniknie kwiat rodzinnego nieba, jednak rzeka linii nauk płynąć będzie nadal. Rim Nga ma jedno znaczenie w przenikającej wszystko Darmie-Jako-Takiej. Przywiązanie jak rysa na kamieniu, znika; samsara, jak litery pisane na wodzie, również znika sama z siebie. W czasie twego ostatecznego przejścia, przybędę i poprowadzę cię do krainy Buddy.
W przyszłości odrodzisz się spontanicznie na lotosie, na wyspie Harikapa we wschodnich Indiach. Spotkasz się ze mną u Śri Prawaty w południowych Indiach i zwany będziesz Niezniszczalnym Wadżra Guptą. Poprzez Nauki Działania zdobędziesz Oświecenie – najwyższe osiągnięcie w tym życiu. Będziesz miał wielu uczniów, spośród których niektórzy zamieszkają w jednym z niebios przez trzynaście pokoleń. Rozkwitną nauki Najwyższego błogosławieństwa”
przepowiednia Naropy dla Marpy

z książki TSang Nyön Heruki „Życie Marpy”