„Dla pożytku siebie i innych, raz na zawsze porzuć cierpienie samsary.”

„Bez względu na to, jakie nauki Buddy zewnętrznych czy wewnętrznych pojazdów praktykujesz, przede wszystkim musisz przyjąć schronienie w Trzech Klejnotach: Buddzie, Darmie i Sandze.”

„Istotne znaczenie przyjęcia schronienia polega na zaakceptowaniu Buddy, Dharmy i Sangi jako twego nauczyciela, twojej ścieżki i twoich współtowarzyszy na ścieżce, a następnie na przyrzeczeniu, że osiągnie się ich owoc.”

„Mistrz i nauczyciel jest tym, co się naprawdę liczy. Właściwości mistrza są następujące: Powinien wyćwiczyć swój umysł, posiadać wiele ustnych wyjaśnień oraz mieć duże doświadczenie w praktyce medytacyjnej. Powinien mieć stabilny umysł i być skuteczny w metodach przemiany umysłów innych. Powinien mieć dużą inteligencję i ze współczuciem troszczyć się o innych. Powinien posiadać wielką ufność i oddanie dla nauk Buddy. Jeśli podążysz za takim mistrzem, jest to tak, jak znalezienie klejnotu spełniającego życzenia. Wszystkie twoje pragnienia i życzenia zostaną spełnione.”

„Kiedy niezwykły mistrz przekazuje głębokie wyjaśnienia wartościowemu uczniowi, który zastosuje je w praktyce, to choćby było to tylko jedno zdanie, w uczniu powstanie pewność i zrealizuje rezultat. Twój nie zrodzony umysł jest pusty, świetlisty i wszechprzenikający. Doświadczaj go nieustannie. Jeżeli mistrz Dharmy jest wspaniały, to gdziekolwiek się udasz, uzyskasz głębokie wyjaśnienia. Zachowaj to w umyśle!”

„Ponieważ studiowanie i rozmyślanie nad dziedzinami wiedzy nie ma końca, będziesz szczęśliwa jeżeli urzeczywistnisz swój umysł.”

„Szczęście i pomyślność wszystkich czujących istot wypływa z nauk Buddy.Studiuj więc tantry, pisma oraz sutry i słuchaj słów mistrzów.”

„Jeżeli nie utrzymujesz uprzedzeń w stosunku do szkół filozoficznych, nie ma możliwości, by uniknąć zdobycia bezgranicznej wiedzy.”

„Niezbędne jest praktykowanie nauk Buddy przynoszących wyzwolenie z oceanu cierpienia samsary. Jeżeli nie będziesz tego robił, jest mało prawdopodobne, że otrzymasz ponownie ludzkie ciało, swobodę i sprzyjające warunki, mniej prawdopodobne niż to, że groch rzucony na lustro zatrzyma się na jego powierzchni, albo też, że ziarno sezamu podrzucone w powietrze zatrzyma się na szpicu igły.”

„Jeżeli nawet w wyniku nagromadzenia rezultatów przyszłych czynów otrzymacie to tak trudne do uzyskania ludzkie ciało, lecz będziecie głusi, ślepi, kalecy lub umysłowo upośledzeni, nie będziecie się mogli cieszyć pełnią zdolności i trudno wam będzie praktykować najwyższą Dharmę. Jeśli urodzicie się w odległych krajach wśród barbarzyńców, nie będziecie mieli nawet możliwości wyboru praktykowania nauk Buddy. Dlatego, gdy narodziliście się już w tym świecie, w czasie gdy Cytaty Buddy są powszechnie znane, otrzymaliście ludzkie ciało i zostało ono wyposażone w pełne zdolności, spotkaliście Lamę i posiadacie dostateczną swobodę, aby działać zgodnie z własnymi aspiracjami, a jednak nie praktykujecie Dharmy, jest to po prostu marnotrawienie cennego ludzkiego ciała. Oto rozstaje dróg wiodących w górę i w dół. Godni pożałowania są ci, którzy marnują swoje życie!”

„To co mówię, dotyczy każdego człowieka i wszystkich razem, a jednak nikt mnie nie słucha: jeśli będziecie czekać, aż do chwili śmierci to czas na wyzwolenie się przeminie. W chwili śmierci ludzie bez nauk Buddy będą przepełnieni żalem. Bez przerwy mijają lata, dni, miesiące, godziny, minuty i sekundy, życie pędzi naprzód i już śmierć jest tutaj. Śmierć zbliża się nieodwołalnie z każdą chwilą. Miniony rok, rok obecny, ta wiosna, to lato, ta jesień, ta zima, zeszły miesiąc, dzisiaj, wczoraj, tego wieczoru, w nocy, o świcie – nie dostrzegając, że przemija ono w jednej chwili, planują działania na to życie; na niczym trwonią ten cenny ludzki żywot, wolność i sprzyjające okoliczności uzyskiwane raz na setki różnych odrodzeń.”

„Ciągłe pamiętanie o śmierci i nietrwałości jest korzeniem wszelkich pozytywnych właściwości. Żyjąc, nie zapominaj nigdy o cierpieniu śmierci. W żadnych okolicznościach nie rozstawaj się z tym wielkim przypomnieniem. Zapominanie o śmierci i nietrwałości jest korzeniem wszystkich ciemnych wykroczeń, źródłem złudnych przywiązań umysłu do rzeczy, jak gdyby były one trwałe. Medytujcie nad śmiercią i nietrwałością. Jeżeli myśl o śmierci nie zakotwiczy się głęboko w strumieniu waszych umysłów, natychmiast pojawi się wiele błędów. Zamiast wybrać drogę wyzwolenia, zwykli ludzie rozkoszują się pychą i arogancją; poprzez swoją chciwość przywiązani są do materialnych bogactw; nurzają się w ignorancji i występku; oddają się jałowej gnuśności. Praktykujący Cytaty Buddy błądzą w pospolitych dążeniach; wielcy nauczyciele gubią sami siebie z powodu ośmiu światowych zainteresowań; wielcy medytujący zajmują się sprawami tego życia; gorliwi uczniowie porzucają wytrwałość. Oto, co się dzieje, gdy myśl o śmierci i nietrwałości nie przeniknie do strumienia umysłu. Rzeczywiście pamiętając o śmierci i nietrwałości, zgromadzicie wszystkie właściwości ścieżki wyzwolenia. Narodzi się umysł nie-działania; zrozumiecie, że pospolite dążenia są daremne. Dzięki pilności będziecie bardzo szybko podążać ścieżką wolności. Ustanie fascynacja materialnymi dobrami; zostanie odcięte przywiązanie do ciała jako ego. Zrozumiecie, że rozrywki są przeszkodami, a upragnione przedmioty są zwodnicze. Powstanie w was niezrozumiała gorliwość i wrośnie w waszą naturę. Wasze ślubowania i święte związki będą czyste; szybko zostaniecie uspokojeni, rozluźnieni i wyzwoleni przez Buddów. Zrodzą się te i inne niezliczone właściwości. Od najdawniejszych czasów do chwili obecnej Zwycięzcy Buddowie i Bodhisatwowie, Dzierżawcy Mądrości i Siddhowie byli wyzwoleni z kołowrotu egzystencji przez to, że w ich umyśle narodziła się myśl o śmierci i nietrwałości.”