„Jeżeli nie boisz się cierpienia samsary i nie decydujesz się na wyrzeczenia, nie powiedzie ci się praktyka prowadząca do wyzwolenia.”

„Nie podążaj za minionym cierpieniem. Wszystko, bez względu na to, czy dobre czy złe, jest przeszłością i już odeszło. Nie uprzedzaj przyszłego cierpienia. Bez względu na to, jakie cierpienie może ci się teraz przytrafić, nie ulegaj mu, lecz nieustannie rozwijaj odwagę.”

„Sen, opieszałość i lenistwo – oto troje arcywrogów praktyki nauk Buddy. Porzuć je więc.”

„Lata i miesiące, dni i chwile, wszystkie one skracają czas, jaki pozostał ci do śmierci; a zatem praktykuj szybko.”

„Daremne jest praktykowanie medytacji, jeżeli umysł jest zawsze spowity ospałością lub pobudzeniem.”

„Daremne jest otrzymywanie ustnych wyjaśnień, jeżeli nie stosuje się ich w praktyce.”

„Istotne jest to, aby we wszystkim co się robi, uwolnić się od wątpliwości i nieufności.”

„Niebezpieczeństwo konceptualizowania indywidualnego ego polega na tym, że wskutek chwytania się ego i natury ego, obiekty pojawiają się jako „coś innego”. Taki dualizm sprawi, że to co przynosi pożytek „ego” będziesz uważać za przyjaciela, a to co szkodzi – za wroga. Wskutek pojawiających się doświadczeń przywiązania i awersji popełnisz wiele różnego rodzaju negatywnych działań. Działania te sprawią, że będziesz się błąkać w niższych światach i całej samsarze.”

„Praktykując Cytaty Buddy, musi się przede wszystkim okiełznać swój umysł. Co to znaczy? Wodą miłującej dobroci musisz ugasić palące płomienie gniewu. Rzekę pożądania musisz przekroczyć mostem potężnych środków zaradczych. Ciemności głupoty musisz oświetlić pochodnią mądrości rozróżniającej. Tłuczkiem pilności musisz na pył skruszyć górę dumy. Ciepłą szatą cierpliwości musisz przezwyciężyć burzę zawiści. W każdym razie tych pięć trucizn, twoich starych znajomych, zniszczy twoją istotę w trzech sferach samsary, jeśli tylko oddasz się im bez zahamowań. Nie pozwól, aby biegały w sposób nieposkromiony. Kryje się w tym niebezpieczeństwo.”

„Bez zjednoczenia metod i mądrości, Droga Tajemnej Mantry (Diamentowa Droga) stanie się błędną ścieżką. Co to znaczy? Metody odnoszą się do bezbłędnej zasady tego co się praktykuje bez względu na to czy jest to faza rozwojowa (budowanie wizualizacji) czy spełniająca (spoczywanie w naturze umysłu). Mądrość odnosi się do poglądu, znaczenia pustej Dharmaty, samoistnej świetlistości. Bez urzeczywistnienia, że pogląd jest samoistną pustą świadomością w tobie, nie wejdziesz na ścieżkę mądrości. Sama mądrość pozbawiona metod nie da ci żadnych doświadczeń, natomiast metody pozbawione mądrości uniemożliwią zastosowanie Dharmaty w praktyce. Dlatego też koniecznie należy je połączyć, nie pozwalając na ich oddzielenie. Ogólnie, oddzielenie metod i mądrości przypomina ptaka, który próbuje latać z jednym skrzydłem. W ten sposób nie osiągniesz Stanu Buddy. Zachowaj to w umyśle.”

„Jeżeli nie potrafisz zmieszać Dharmy z aktywnościami codziennego życia, zaplączesz się w medytacyjne sesje. Jak do tego dochodzi? Dharmatę pozbawioną tworów, której doświadczasz w swoim istnieniu, spoczywając spokojnie w medytacji, powinnaś zastosować w praktyce w każdej sytuacji w okresie pomedytacyjnym – podczas chodzenia, stania, siedzenia i leżenia. Jeżeli nie będziesz się oddzielać od praktyki nauk Buddy, zawsze będziesz przebywać w stanie Dharmaty. W ten sposób twoja medytacja przekroczy sesje.”

„Jeśli pragniesz osiągnąć wszechwiedzący stan Buddy, ćwicz się w zrozumieniu, że wszystko co ego chwyta i ustala, nie posiada własnej natury.”

„W otwartej rzeczywistości wszystkie zjawiska, jakie mogłyby powstać w samsarze i nirwanie, nie przebywają w żadnej prawdziwej własnej naturze i dlatego powstają bez wysiłku, przeszkód i ograniczeń.”

„Cokolwiek się pojawia, jest własnym umysłem i dlatego nie ma zjawisk innych niż te, które pochodzą z umysłu. Dlatego zjawisko i doświadczenie są niedualistyczne.”

„Bez względu na wykonywane przez ciebie pozytywne działania, zrozum, że wszystkie zjawiska są jak sen i magia.”

„Dzięki sile medytacji na pustkę wszystkich zjawisk powinnaś dojść do urzeczywistnienia tego, że sześć paramit i wzbudzone, wielkie współczucie również przypominają magiczne złudzenie.”
„Ogólny podział sześciu paramit to:

 • szczodrość
 • dyscyplina
 • cierpliwość
 • pilność
 • medytacja
 • mądrość

Szczegółowo rzecz biorąc, istnieją trzy rodzaje szczodrości:

 1. przekazywanie nauk Buddy,
 2. dawanie materialnych rzeczy,
 3. dawanie ochrony przed strachem.

Istnieją również trzy rodzaje dyscypliny:

 1. dyscyplina powstrzymywania się od negatywnych czynów,
 2. dyscyplina gromadzenia pozytywnych właściwości,
 3. dyscyplina przynoszenia pożytku czującym istotom

Możemy również wyróżnić trzy rodzaje cierpliwości: –

 1. cierpliwość obojętności wobec doświadczanego cierpienia po wyrzeczeniu się samsary,
 2. cierpliwość w znoszeniu trudów w celu przyniesienia pożytku istotom
 3. cierpliwość utrzymywania zaufania do nauk Buddy, co oznacza powstrzymywanie się od lęku przed głęboką naturą

Pilność też posiada trzy rodzaje:

 1. pilność zastosowania nauk Wielkiej Drogi (Mahajany)
 2. podobna do zbroi pilność odbierania przeciwności losu
 3. nieugięta pilność zrealizowania Stanu Buddy doskonałej wszechwiedzy

Istnieją też trzy rodzaje medytacji:

 1. medytacja, która skupia się na właściwej, światowej ścieżce
 2. medytacja skupiająca się na ponadświatowej ścieżce
 3. ogólna medytacja, która skupia się na obu

Podobnie, istnieją trzy rodzaje mądrości:

 1. mądrość, dzięki której realizuje się, że uwarunkowane rzeczy znajdują się poza zainteresowaniem
 2. mądrość, która realizuje, że wrodzona natura znajduje się poza zainteresowaniem
 3. mądrość, która realizuje, że wszystkie zjawiska znajdują się poza dualizmem i przekraczają słowa, myśli i opis.”

„Jeżeli w swoim umyśle nie utrzymujesz skąpstwa ani uprzedzeń jest to paramita szczodrości. Jeżeli potrafisz skutecznie porzucić wszelkie przeszkadzające emocje jest to paramita dyscypliny. Jeżeli jesteś całkowicie wolna od gniewu i urazy jest to paramita cierpliwości. Jeżeli nie jesteś leniwa ani opieszała jest to paramita pilności. Jeżeli jesteś wolna od rozproszenia i przywiązania do smaku koncentracji jest to paramita medytacji. Jeżeli jesteś całkowicie walna od wymyślonych pojęć jest to paramita mądrości rozróżniającej.”

„Nie przywiązuj się do niczego. Przywiązanie jest samo w sobie źródłem niewoli.”