„W przyszłości, kiedy nadejdzie mroczna epoka degeneracji, niektórzy ludzie uważający się za praktykujących, będą pragnęli nauczać innych bez otrzymania pozwolenia. Mimo, iż sami nie praktykują będą wyjaśniać innym medytację.

Chociaż sami nie będą wyzwoleni, będą rościć sobie pretensje do udzielania innym wyjaśnień do wyzwolenia. Nie będąc bezinteresowni, będą pouczać innych jak pozbyć się majdanów przywiązania i jak być szczodrym.

Pozbawieni najmniejszego choćby zrozumienia dobra i zła własnych czynów, będą przepowiadać dobrą lub złą przyszłość innych. Bez posiadania stabilności będą utrzymywać, że przynoszą pożytek innym istotom. Myślę, że będzie wielu, którzy będą się aspirować, pełni hipokryzji, oszukując i zwodząc innych w imię nauk Buddy.

Wszyscy ludzie z przyszłych pokoleń, którzy pragną praktykować Cytaty Buddy, przeczytajcie ten spisany testament i sprawdźcie siebie! Obserwujcie wady samsarycznych nieszczęść! Skoro jest oczywiste, że wszystkie materialne rzeczy tego życia są nietrwałe, skierujcie swój umysł do siebie i pomyślcie dobrze! Słuchajcie biografii urzeczywistnionych mistrzów przeszłości mówiących jak praktykowali dyscyplinę. Znajdźcie kwalifikowanego mistrza i służcie mu, poświęcając ciało, mowę i umysł. Nie spoufalajcie się z nim jak z kimś równym sobie, ale dzięki uczeniu się i rozmyślaniu odetnijcie błędne koncepcje. Następnie praktykujcie bez przerwy nie szczędząc starań. W końcu zasymilujcie Cytaty Buddy w swoim sercu dzięki praktyce i zastosujcie remedium na przeszkadzające emocje. Zawsze zachowajcie ślubowania i dyscyplinę. Nie praktykujcie sporadycznie, ani nie odwlekajcie swojej praktyki, ale bez zwłoki stosujcie złożone ślubowania.

Chociaż ja Padmasambawa, osiągnąłem spełnienie, nigdy nie znalazłem czasu na rozproszenie. Widząc wszystkie zagubione czujące istoty, które są dręczone samsarycznymi dążeniami i iluzjami, przeszkadzającymi emocjami i negatywną karmą czuję, że chce mi się płakać.

Moje serce wzbiera bólem i rozpaczą. Osiągnąwszy ludzkie ciało, widząc przyjemne i bolesne rezultaty pozytywnych i negatywnych działań, ludzie, którzy nie próbują osiągnąć Oświecenia w tym życiu i nie praktykują nawet jednej sesji przyjęcia schronienia, a zamiast tego ścigają pragnienia, ambicje, radości i rozproszenie tego życia, gromadząc negatywne karmiczne czyny, nie mają serca. Ich serca zgniły. Zostali oszukani przez demonicznych przyjaciół.

Jeżeli z głębi serca powierzycie się Trzem Klejnotom (Buddzie, naukom Buddy i przyjaciołom na ścieżce) i będziecie praktykować, by już w tym życiu osiągnąć oświecenie, jest niemożliwe, abyście zostali oszukani przez Trzy Klejnoty. Niemożliwe jest także, abyście cierpieli z powodu braku ubrania i jedzenia. Ludzie, którzy twierdzą, że brak im żywności bądź ubrania, aby praktykować Cytaty Buddy, którzy mówią, że nie mają czasu na duchową praktykę, bezwstydnie się oszukują.

Jeżeli nie dokładacie starań, by praktykować ścieżkę do oświecenia właśnie teraz, gdy wasze umysły są przejrzyste i macie wolny czas, wkrótce zostaniecie wywiani przez wiatr karmy, znajdziecie się w niebezpieczeństwie nagłej utraty życia lub pochwyceni przez śmierć. Wówczas będziecie w panice próbować myśleć o wszystkich możliwych rzeczach, ale będzie o wiele za późno. Zachowajcie to w umyśle!”