Aby być świeckim buddystą, nie wystarczy po prostu przestrzegać czterech świeckich ślubowań; oznacza to odrzucić daleko negatywne czyny. Aby zostać buddyjskim mnichem – nowicjuszem, nie wystarczy po prostu podjąć czysto zewnętrznych środków, oznacza to właściwie praktykować to, co pozytywne.

Aby zostać mnichem, nie wystarczy tylko kontrolować ciało, mowę i umysł w codziennych działaniach i mieć zakazane wykonywanie wszelkiego typu rzeczy; oznacza to sprowadzić na ścieżkę wielkiego oświecenia wszystkie korzenie tego, co pozytywne. Pozytywne zachowanie nie oznacza po prostu noszenia żółtych szat; oznacza to strach przed dojrzewaniem prawa karmy. Bycie duchowym przyjacielem nie oznacza po prostu zachowywania się z godnością; oznacza to bycie wspaniałą ochroną dla każdej istoty. Bycie joginem nie oznacza po prostu szorstkiego zachowania się; oznacza to zmieszanie własnego umysłu z naturą dharmaty. Stanie się „mantriką” nie oznacza po prostu mamrotania (z niechętną postawą) inkantacji; oznacza to szybkie osiągnięcie oświecenia na ścieżce jednoczącej (skuteczne) środki i poznanie.

Bycie medytującym nie oznacza po prostu życia w jaskini; oznacza to ćwiczenie się w prawdziwym znaczeniu (naturalnego stanu). Bycie pustelnikiem nie oznacza po prostu życia w głębokim lesie; oznacza to, że własny umysł jest wolny od dualistycznych tworów.

Bycie uczonym nie oznacza po prostu podtrzymywania ośmiu światowych dharm; oznacza to odróżnienie tego, co właściwe od tego, co niewłaściwe.

Bycie bodhisattwą nie oznacza po prostu utrzymywania w sobie postawy interesowności; oznacza to podjęcie wysiłków, mających na celu wyzwolenie z samsary wszystkich czujących istot. Posiadanie ufności nie oznacza skamlania; oznacza to wstąpienie na właściwą ścieżkę, prowadzącą poza lęk przed śmiercią i odradzeniem się.

Bycie pilnym nie oznacza angażowania się w najrozmaitsze niespokojne działania; oznacza to podjęcie wysiłków, mających na celu porzucenie samsarycznej egzystencji.

Bycie szczodrym nie oznacza po prostu stronniczego dawania; oznacza dogłębne uwolnienie się z przywiązania do wszystkiego, co istnieje. Ustne wyjaśnienia nie oznaczają wielu pisanych książek; oznaczają kilka słów, które uderzają w żywotny punkt znaczenia w Twoim umyśle. Pogląd nie oznacza po prostu filozoficznej opinii; oznacza on uwolnienie się od ograniczeń tworów umysłu. Medytacja nie oznacza skupiania się na czymś przy pomocy myśli; oznacza to, ze Twój umysł ustabilizował się w naturalnej percepcji, wolnej od skupiania się (na czymkolwiek). Spontaniczne działanie nie oznacza po prostu działania z szaleńczym brakiem powściągliwości; oznacza to uwolnienie się od skupiania się na zwodniczych postrzeżeniach jako czymś rzeczywistym. Wiedza rozróżniająca nie oznacza ciętego intelektu w stosunku do błędnej myśli; oznacza zrozumienie, ze wszystkie zjawiska nigdy nie powstały i są pozbawione wszelkiej treści mentalnej. Słuchanie nie oznacza po prostu otrzymywania nauk za pośrednictwem uszu; oznacza to przedarcie się przez błędne pojęcia i osiągnięcie urzeczywistnienia poza konceptualnym umysłem. Przemyśliwanie nie oznacza po prostu podążania za konceptualnym myśleniem i stwarzania przypuszczeń; oznacza rozpoznanie natury umysłu i ustabilizowanie się w tym.