Reczungpa – uczeń Milarepy, emanacja Diamentu w Ręce (Buddy Czianno Dordze).

Rodzice nadali mu imię Dordże Drak (Sława Wadżry). Kiedy miał pięć lat stracił ojca, a matka wkrótce powtórnie wyszła za mąż. Dzięki swojej doskonałej pamięci i zdolnościom krasomówczym Reczungpa potrafił pomóc w utrzymaniu swojej rodziny.

W wieku 12 lat Reczungpa pierwszy raz spotkał Milarepę. Na krótko przed owym spotkaniem Milarepa miał wizję Dordże Pamo, w której przepowiedziała mu ona, iż będzie miał jednego ucznia podobnego słońcu (Gampopa), drugiego podobnego księżycowi (Reczungpa), dwudziestu trzech podobnych gwiazdom i wielu innych urzeczywistnionych uczniów. Dakini dodała, że aby spotkać ucznia podobnego księżycowi powinien udać się do górnego Gung-Tangu. Zgodnie z jej radą Milarepa udał się tam i medytował w jednej z jaskiń.

Pewnego dnia Reczungpa pasąc woły dotarł w pobliże owej groty. Usłyszał śpiew, zostawił więc zwierzęta same i tak długo szedł za głosem, aż spotkał Milarepę. Kiedy tylko go zobaczył, przeżył stan głębokiego wchłonięcia medytacyjnego. Doświadczył potężnej radości i poczuł bardzo silne zaufanie do Milarepy. Ofiarował mistrzowi wszystko, co otrzymał za swoją dotychczasową pracę i został z nim, by otrzymać nauki i praktykować.

Mając 15 lat Reczungpa zachorował na trąd. Udał się wtedy na odosobnienie, by medytować w samotności. Pewnego dnia od joginów przechodzących obok jego jaskini Reczungpa dowiedział się o indyjskim mistrzu Balaczandrze, który mógłby mu pomóc. Po uzyskaniu zgody Mialrepy, Reczungpa wyruszył do Indii na poszukiwania. Podczas ich spotkania Reczungpa otrzymał od mistrza przekaz praktyki Dzierżącego Diament. Wykonywał tę medytację, aż jego choroba ustąpiła. Powrócił wówczas do Tybetu, do Milarepy i dalej praktykował w pobliżu jego jaskini.

Po pewnym czasie Reczungpa znów wyruszył do Indii, aby ofiarować Balaczandrze złoto, które uzyskał ze spieniężenia swojego majątku. Balaczandra przekazał Reczungpie nauki o różnych aspektach Garudy i skierował go do Tiphupy, od którego otrzymał błogosławieństwo.

W drodze powrotnej Reczungpa spotkał jeszcze jednego nauczyciela o imieniu Mirti, od którego otrzymał nauki o „szybkim przemieszczaniu się naprzód”. Zrealizował tę praktykę, po czym był w stanie dotrzeć z Indii do Tybetu w przeciągu zaledwie sześciu dni.

Kiedy był już w Tybecie u Milarepy, otrzymał od niego przekaz sześciu jog Naropy. Praktykował je, a Milarepa śpiewał dla niego wiele pieśni, by obudzić i pogłębić jego zrozumienie natury umysłu. Reczungpa opanował najwyższe praktyki i poprowadził wiele kobiet do oświecenia, był jednak bardzo niezależny i nie lubił pozostawać w jednym miejscu – ciągle gdzie indziej budował nowe kręgi mocy.

1 Karmapa Dysum Cienpa otrzymał w Lhasie od Reczungpy nauki o Najwyższej Radości i o sześciu jogach Naropy. Głównym dzierżawcą linii Reczungpy był Cziungtsampa, który przekazał ją następnie jagini Maczig Ondzio.

Reczungpa zmarł w 1160 roku w wieku 78 lat.

„Emanacjo umysłu wadżry wszystkich Zwycięzców piękna jest twoja twarz. W życiu podążasz śladami repów (jogini praktykujący tummo) i śpiewasz pieśni głębokiej Dharmy w dziesięciu kierunkach, Ty, który znany jesteś jako Dordze Drak ku Tobie kieruję moją modlitwę.”
z pudży 2 Karmapy – Karma Pakszi