Saraha znany jest jako król wszystkich osiemdziesięciu czterech mahasiddhów przepowiedzianych przez Buddę Siakjamuniego.

Słynął ze swych niekonwencjonalnych, często szokujących metod nauczania, ale jego oświecona aktywność stała się inspiracją dla wszystkich późniejszych pokoleń buddyjskich mistrzów. Nauki mahamudry w tradycji Kagju pochodzą właśnie z jego Linii Przekazu.