V Karmapa Deszin Szengpa (1384 – 1415) urodził się w Njang Dam, jednym z regionów południowego Tybetu. Zaraz po urodzeniu usiadł, i powiedział „Jestem Karmapą – Om Mani Peme Hung Hri”. Już od najmłodszych lat zadziwiał swego nauczyciela i ludzi go otaczających opowieściami o zdarzeniach z poprzednich żywotów, oraz imponował wielką zręcznością w dialektyce.

Tak jak w przypadku czwartego Karmapy, odnalazł go Rinczien Pal, sekretarz trzeciego Karmapy. Młodego Deszin Szengpę zabrano do Tsała Pu, w Konpo, gdzie mieszkało wielu uczniów czwartego Karmapy. Szamar Kaczo Łangpo natychmiast rozpoznał w nim inkarnację Rolpe Dordże. Ofiarował mu Czarną Koronę oraz przedmioty należące do czwartego Karmapy i zaczął mu przekazywać nauki Kagyu. W wieku siedmiu lat Karmapa został wyświęcony na mnicha.

Deszin Sziekpa był wielkim podróżnikiem. Nauczał w Tybecie, Mongolii, oraz na zaproszenie cesarza, Tai Ming Czena, w Chinach. Jako dzierżyciel nadnaturalnych mocy byl jeszcze bardziej znany od swego poprzednika.

Kiedy Karmapa po raz pierwszy przybył na dwór Chiński, gospodarze chcieli go sprawdzić.W tym celu zbudowali dla niego wspaniały tron, który spoczywał na ukrytych tomach z naukami Buddy. Czymś bardzo niewłaściwym byłoby, gdyby Karmapa usiadł na takim tronie. Kiedy Karmapie pokazano ten tron, najpierw go kopnął, a później usiadł na nim bez słowa. Sceptycznie nastawieni do niego gospodarze sądzili, że siadając na tekstach nieświadomie znieważył nauki, okazując w ten sposób, że tak wychwalana przez innych jego wszechwiedza jest tylko legendą. Gdy jednak później podeszli, aby zbadać pisma, okazało się, że wszystkie litery zniknęły i pozostały tylko czyste kartki.

Wizyta piątego Karmapy w Chinach była wielkim sukcesem, udało mu się odwieść cesarza od próby pójścia w ślady swoich mongolskich poprzedników i najechania na Tybet. Sam cesarz zainspirowany naukami i urzeczywistnieniem Karmapy został jego uczniem. Gdy po paru latach Deszin Sziekpa powrócił do Tybetu, kontynuował swoją pracę – budował stupy, udzielał inicjacji oraz nauk. Odnalazł kolejną inkarnację Szamara o imieniu Czopal Jesze – udzielił mu przekazu Kagyu i przygotował do klasztornego stylu życia. Jednak to nie Szamar, ale inny z uczniów Karmapy, Ratnabadra, został kolejnym dzierżawcą linii.