Kynciok Jenlak

Zanim czwarty Szamarpa zmarł, przepowiedział, że odrodzi się w miejscu, gdzie będą barbarzyńcy i Stupa jednocześnie. Zgodnie z ta przepowiednią piąty Szamar Kynciok Jenlak odrodził się w Gaden Kangsar w Kangpo. W miejscu tym półdzikie plamiona z przygranicznych terenów między Indiami a Tybetem uprawiały handel, wymieniając skóry na farby i barwniki, którymi następnie pokrywały swoje ciała. Znajdowała się tam również Stupa zawierająca ząb Gampopy. Zaraz po urodzeniu dziecko siadło i trzy razy wypowiedziało formułę „Ah Hung” – dźwięki symbolizujące niezrodzoną naturę wszystkich rzeczy. Wówczas to, mimo , że był środek zimy, spod głębokiej warstwy śniegu wyrosły kwiaty.

Szamarpa w wieku dwóch lat udał się wraz z grupą pielgrzymów do Tsari, gdzie spontanicznie pojawił się wizerunek Czakrasamwary. Po drodze spotkał ósmego Karmapę Micio Dordże. Karmapa natychmiast rozpoznał dziecko, wyciągnął ku niemu ręce i ze zdumienie zawołał „oto jak wrócił Szamarpa”. W tym momencie dziecko podbiegło do Karmapy i usiadło mu na kolanach. Karmapa uciął wówczas dziecku loczek włosów, jako pierwszy krok w przyszłej ceremonii wyświecenia na mnicha i obaj udali się, aby zobaczyć zdumiewający wizerunek Czakrasamwary. Następnie razem powrócili do Tybetu Centralnego, gdzie w 1529 roku Karmapa przeprowadził formalna intronizacje Szamarpy, nadając mu imię Kynciok Jenlak oraz przekazując mu Czerwoną Koronę Szamarpów.

Kynciok Jenlak pozostał z Karmapa do chwili ukończenia dwudziestu lat. Otrzymał w tym czasie „sześć jog Naropy”, nauki o Wielkiej Pieczęci (Mahamudrze) i wiele innych nauk linii Kagyu. Wówczas to całkowicie zakończył swój edukację. Osiągając doskonałość w medytacji, zdołał zgromadzić wokół siebie wielu wspaniałych uczniów. Piąty Szamarpa szerzył nauki Karmapy poprzez trzy wielkie rodzaje aktywności: nauczanie, medytację i działanie. Po śmierci Micio Dordze stał się jego reprezentantem i dzierżawcą Nauk Linii Kagyu. Zgodnie z treścią listu pozostawionego mu przez Karmapę, rozpoznał jego dziewiątą inkarnacje Łangciuk Dordże i zaczął działać jako jego rdzenny nauczyciel.

Później dwaj wielcy mistrzowie piąty Szamarpa w towarzystwie młodego dziewiątego Karmapy, wybrali się w długa podróż po Tybecie, przekazując nauki Buddy wszędzie tam, gdzie się zatrzymali. Trasa wiodła z Siedziby Karmapów Tsurpu poprzez wielki klasztor Szamarpów Jang Cien i środkowy Kham, aby po trzech latach osiągnąć Tri-o Dar Tse Do, leżące przy północno-wschodniej granicy Tybetu z Chinami. Wzdłuż całej trasy wyświeconych zostało około trzydziestu tysięcy mnichów, odbudowano wiele klasztorów i nauka Buddy na nowo rozkwitła.