XIII Karmapa Dudul Dordże (1733-1797) urodził się w Czampa Drongsar w południowym Tybecie. Został odnaleziony przez Kato Rigdzin Tsełanga Norbu i Situ Czöki Dziungne. W tym czasie w Tybecie rządził 7 Dalaj Lama, Kalsang Gyamtso i jego główny minister Sönam Tobgyal. Chcieli oni sprawić, by wszyscy urzędnicy rządowi byli Gelugpami i wydali odpowiednie zarządzenia. Wcześniej również urzędnicy wywodzący się z innych tradycji mogli pracować w administracji państwowej. Na skutek tej politycznej decyzji, po to, by nowa inkarnacja Karmapy mogła zostać oficjalnie uznana, trzeba było uzyskać pieczęć potwierdzającą Dalaj Lamy. Była to polityczna zależność, do której doszło na skutek sekciarskiego podejscia, panujacego w owych czasach. Kiedy Karmapa miał pięć lat, został przewieziony do klasztoru Tsurpu. W wieku dwunastu lat otrzymał wszystkie nauki Kagyu od Situ Rinpocze i szóstego Kjabgöna Drugcziena. Otrzymał również nauki Nigmapy od Rigdzin Tsełanga Norbu.

Guru Rinpocze przepowiedział kiedyś przyszłą wielkość 13 Karmapy, który zasłynął z cudownego rozumienia mowy zwierząt. Zostało zapisane, że nie tylko rozumiał język zwierząt, ale także przekazywał im nauki. Pewnego razu podniósł do góry za uszy królika i powiedział do niego: „Chociaż urodziłeś się jako zwierzę, posiadasz mimo to esencję Nirwany. Dlaczego nie stajesz się Oświecony? Był także znany jako terton (odkrywca ukrytych tekstów z naukami Buddy i innych cennych przedmiotów).

W późniejszym czasie pojawiły się problemy w związku z inkarnacją Szamarpy, gdyż Gyaltsab Rinpocze twierdził, iż syn znanej rodziny Ger Namsaj Ling jest jego prawdziwym wcieleniem. Karmapa i Situpa ogłosili jednak młodszego brata Panczen Lamy reinkarnacją Szamarpy. Po wielu problemach wszystko jednak się wyjaśniło. Stwierdzono, że to nie Gyaltsab Rinpocze odnalazł właściwą reinkarnację. Wówczas Karmapa i Situpa potwierdzili razem Mipama Czödruba Gyamtso jako 10 Szamarpę. Został on głównym uczniem ich obu. Karmapa Dudul Dordże odnalazł również 9 Situpę Pema Njincze Łangpo. Zarówno 10 Szamarpa, jak również 9 Situpa byli bliskimi uczniami Karmapy i obaj stali się dzierżawcami jego linii.

XIII Karmapa zmarł mając sześćdziesiąt cztery lata.