XIV Karmapa Tegczok Dordże (1798-1868) urodził się we wsi Danang we wschodniotybetańskim regionie Do Kham.
Przed jego urodzeniem, jego ojciec śnił, że otrzymał błogosławieństwo od poprzedniego Karmapy. Drugczen Künzig Czöki Nangła, któremu powierzony został list 13 Karmapy, zawierajacy wskazówki związane z jego następnym odrodzeniem, rozpoznał Tegczog Dordże jako 14 Karmapę. Karmapa przyjął ślubowania od Situ Rinpocze i Drugczen Künzig Czöki Nangły. Od obu tych mistrzów otrzymał również wszystkie nauki Kagyu. Także Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje, jego bliski uczeń, udzielił Karmapie nauk i rzadkiego przekazu „Terczo” którego Karmapa nie miał okazji do tej pory dostać. Karmapa podróżował po całym Tybecie i rozprzestrzeniał nauki Kagyu. Odnalazł również 10 Situpę, Pema Kunzang. Nauk stanowiacych najgłębszą esencję przekazu Kagyu udzielił Dziamgonowi Logro Thaje, który został następnym dzierżawcą linii.
Tegczok Dordże zmarł mając sześćdziesiąt lat.