XV Karmapa Khaciap Dordże urodził się we wsi Szelkor w prowincji Tsang, w centralnym Tybecie.
Tuż po urodzeniu wypowiedział mantrę Czenrezig (Kochających Oczu), a mając pięć lat zaczął już czytać teksty. Dziewiąty Cziabgon Drukczen rozpoznał go i osadził na tronie. Karmapa otrzymał wszystkie nauki Kagyu od Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje, studiował też z Khenczen Taszi Özerem i wieloma innymi nauczycielami. Podróżował po całym Tybecie, nauczał i udzielał inicjacji. Khaciap Dordże odnalazł inkarnację Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje i Situ Rinpocze; w czasie ich intronizacji prowadził rytuały. Był żonatym mistrzem i miał trzech synów – byli wśród nich drugi Dziamgon Rinpocze i dwunasty Szamarpa Dziamjang Rinpocze.
Khaciap Dordże był wielkim uczonym i napisał wiele książek. Podobnie jak inni Karmapowie był słynny jako terton, odkrywca ukrytych skarbów (nauk Buddy). Kazał wydrukować na nowo wiele rzadkich i trudno dostępnych pism. Jego najbliższymi uczniami byli Situ Pema Łangczuk Gyalpo, Dziamgon Palden Czientse Özer, Beru Czientse Lodro Misaj Dziampaj Gosza.
Karmapa Khaciap Dordże zmarł, mając pięćdziesiąt jeden lat.