Wprowadzenie do buddyzmu

Wprowadzenie do buddyzmu

Ponieważ nauka Buddy jest bardzo bogata, przedstawienie tylko tego, czym jest, nie wystarczy. Dopiero przyglądając się temu, czym różni się ona od innych światopoglądów, będziemy w stanie dostrzec jej prawdziwe mistrzostwo. Zawsze, kiedy próbowano ująć pełnię mądrości...
Właściwości stanu Buddy

Właściwości stanu Buddy

W swym aspekcie ciała foremnego Budda posiada liczne właściwości, które można podzielić na cztery kategorie: właściwości ciała, mowy, umysłu i karmy. Właściwości ciała  Trzydzieści dwa znaki wielkiej istoty, takie jak kształt złotego koła widoczny na podeszwach stóp,...
Gniewni i łagodni Buddowie

Gniewni i łagodni Buddowie

Dobrze jest wiedzieć, czym zajmują się w buddyzmie strażnicy. Przede wszystkim stanowią część schronienia, które nazywamy Lamą. Najpierw przyjęliśmy schronienie w Buddzie, w celu, którym jest pełne rozwinięcie umysłu; w Dharmie, różnorodnych metodach osiągnięcia tego...
Znaczenie i działanie mantry

Znaczenie i działanie mantry

Ochronne działanie mantry Tak jak to się bardzo często zdarza, całe znaczenie słowa “mantra” zawarte jest w samym tym słowie: MAN TRA oznacza “dźwięk ochronny”. W jaki sposób jest on ochronny? Ochrona ta działa na dwóch poziomach: zewnętrznym i...
Rodzaje i znaczenie Stupy

Rodzaje i znaczenie Stupy

Wyróżnia się osiem najważniejszych rodzajów stup. Stupa opanowania przeszkód lub stupa Oświecenia została wybudowana przez króla Bimbisarę w Bodgaja, z okazji osiągnięcia przez Buddę Oświecenia. Stupa zebranych lotosów została zbudowana w czasach Buddy w Lumbini....
Podróż do miejsc aktywności i mocy

Podróż do miejsc aktywności i mocy

Znajomość buddyzmu powinna opierać się na bezpośrednim doświadczeniu cierpienia świata, jego przyczyn, ich końca – oświecenia – i stosowaniu środków, które do niego prowadzą. Nasze pielgrzymki dawały do tego zawsze świetną okazję. Lama Ole Nydahl Nie tylko...