Kalama sutra

Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym

Znaczenie i działanie mantry

Tak jak to się bardzo często zdarza, całe znaczenie słowa „mantra” zawarte jest w samym tym słowie: MAN TRA oznacza „dźwięk ochronny”. W jaki sposób jest on ochronny? Ochrona ta działa na dwóch poziomach: zewnętrznym i wewnętrznym

Mandale – pola mocy Buddów

Manifestacje ostatecznego wglądu oddziałują nie tylko na poziomie pojęć, lecz powstają przy tym pola mocy, których można doświadczyć i które mogą dla nas pracować. Pojawiają się, gdy tylko o nich pomyślimy, ponieważ w przestrzeni zawarte są już wszystkie możliwości.

Strażnicy w buddyzmie

Manifestacje ostatecznego wglądu oddziałują nie tylko na poziomie pojęć, lecz powstają przy tym pola mocy, których można doświadczyć i które mogą dla nas pracować. Pojawiają się, gdy tylko o nich pomyślimy, ponieważ w przestrzeni zawarte są już wszystkie możliwości.

Buddyzmwprost

Strona Buddyzmwprost jest stroną prywatną, która w całości poświęcona jest naukom Buddy, Przetrwały one prawie 2500 lat i do dziś mogą być inspiracją dla wszystkich, którzy są zainteresowani metodami pracy z umysłem. Cytaty mistrzów buddyjskich niosą ze sobą ponadczasową mądrość, pomocną również we współczesnym świecie. Zapraszamy do naszego katalogu.

Wprowadzenie do buddyzmu

Ponieważ nauka Buddy jest bardzo bogata, przedstawienie tylko tego, czym jest, nie wystarczy. Dopiero przyglądając się temu, czym różni się ona od innych światopoglądów, będziemy w stanie dostrzec jej prawdziwe mistrzostwo. Zawsze, kiedy próbowano ująć pełnię mądrości Buddy w ramy jakiegoś systemu, ten okazywał się zbyt mały.

Znaczenie i działanie mantry

Ochronne działanie mantry Tak jak to się bardzo często zdarza, całe znaczenie słowa "mantra" zawarte jest w samym tym słowie: MAN TRA oznacza "dźwięk ochronny". W jaki sposób jest on ochronny? Ochrona ta działa na dwóch poziomach: zewnętrznym i wewnętrznym, na...

Rodzaje i znaczenie Stupy

Wyróżnia się osiem najważniejszych rodzajów stup. Stupa opanowania przeszkód lub stupa Oświecenia została wybudowana przez króla Bimbisarę w Bodgaja, z okazji osiągnięcia przez Buddę Oświecenia. Stupa zebranych lotosów została zbudowana w czasach Buddy w...

Podróż do miejsc aktywności i mocy

Znajomość buddyzmu powinna opierać się na bezpośrednim doświadczeniu cierpienia świata, jego przyczyn, ich końca - oświecenia - i stosowaniu środków, które do niego prowadzą. Nasze pielgrzymki dawały do tego zawsze świetną okazję. Lama Ole Nydahl Nie tylko nasz...