Wprowadzenie

Wprowadzenie do buddyzmu

Ponieważ nauka Buddy jest bardzo bogata, przedstawienie tylko tego, czym jest, nie wystarczy. Dopiero przyglądając się temu, czym różni się ona od innych światopoglądów, będziemy w stanie dostrzec jej prawdziwe mistrzostwo. Zawsze, kiedy próbowano ująć pełnię mądrości...

Właściwości stanu Buddy

W swym aspekcie ciała foremnego Budda posiada liczne właściwości, które można podzielić na cztery kategorie: właściwości ciała, mowy, umysłu i karmy. Właściwości ciała  Trzydzieści dwa znaki wielkiej istoty, takie jak kształt złotego koła widoczny na podeszwach stóp,...

Gniewni i łagodni Buddowie

Dobrze jest wiedzieć, czym zajmują się w buddyzmie strażnicy. Przede wszystkim stanowią część schronienia, które nazywamy Lamą. Najpierw przyjęliśmy schronienie w Buddzie, w celu, którym jest pełne rozwinięcie umysłu; w Dharmie, różnorodnych metodach osiągnięcia tego...

Znaczenie i działanie mantry

Ochronne działanie mantry Tak jak to się bardzo często zdarza, całe znaczenie słowa "mantra" zawarte jest w samym tym słowie: MAN TRA oznacza "dźwięk ochronny". W jaki sposób jest on ochronny? Ochrona ta działa na dwóch poziomach: zewnętrznym i wewnętrznym, na...

Rodzaje i znaczenie Stupy

Wyróżnia się osiem najważniejszych rodzajów stup. Stupa opanowania przeszkód lub stupa Oświecenia została wybudowana przez króla Bimbisarę w Bodgaja, z okazji osiągnięcia przez Buddę Oświecenia. Stupa zebranych lotosów została zbudowana w czasach Buddy w...

Podróż do miejsc aktywności i mocy

Znajomość buddyzmu powinna opierać się na bezpośrednim doświadczeniu cierpienia świata, jego przyczyn, ich końca - oświecenia - i stosowaniu środków, które do niego prowadzą. Nasze pielgrzymki dawały do tego zawsze świetną okazję. Lama Ole Nydahl Nie tylko nasz...

Mandale – pola mocy Buddów

Słowo i zasada Słowo "mandala" pochodzi z sanskrytu i oznacza "koło, krąg". Tybetańczycy posługują się tu pojęciem "czilkhor", gdzie "czil" znaczy centrum, a "khor" to jego otoczenie. W ten sposób opisujemy pełnię i wzajemną współzależność wszystkich zjawisk. Słowo to...

Rodzina pięciu Buddów

"Jeśli patrzymy z buddyjskiego punktu widzenia, świat jest już Czystą Krainą i wszystkie istoty mają już naturę Buddy. Pięć mądrości Buddy (mądrość podobna zwierciadłu, mądrość wyrównująca, mądrość rozróżniająca, mądrość doświadczenia, mądrość...